Życie

Młodym być ? znaczy żyć!

Ale, po to, żeby żyć,

nie trzeba młodym być.