Zdechła mucha

Latała, bzyczała, krzyczała!

Wytykała błędy, nawracała.

Lecz nikt jej nie słyszał.

I nikt jej nie widział.

I zdechła!

Taka mała,

Taka nieważna.

Zdechła!

Nic nie znaczyła,

Nic nie umiała,

Tylko krzyczała.

Zdechła!