Płatna szkoła

Czy potrzebne jest czesne w szkole?

Im dłużej uczę w szkole, tym bardziej jestem przekonany, że nauka powinna być płatna. Powodów jest kilka:

1 ? Człowiek ceni, to za co płaci; wymaga więcej od siebie, ale też i od tych, którym płaci.

2 ? Szanuje, to co udało mu się zdobyć swoją ciężką pracą.

3 ? Dziś nie liczą się prawa osób chcących się uczyć, zdobywać wiedzę; większość energii pedagogów zużywają osoby lekceważące naukę, traktujące szkołę jako zło konieczne.

4 ? Krótsza droga, od podatnika do konkretnej placówki oświatowej, spowoduje lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na edukację.

5 ? Szczególnie w większych miastach, gdzie jest duży wybór szkół, opłata za naukę spowoduje większą rywalizację miedzy tymi szkołami.

Oczywiście, należy w tym miejscu dodać, że tu nie chodzi o pełną odpłatność, a o współfinansowanie szkolnictwa oraz o stałą opłatę, bez względu gdzie dana szkoła się znajduje. Jako pewną formę osłony można by było rozbudować system stypendialny za dobrą naukę, czy też możliwość odpisania od podatku pełnej kwoty tzw. czesnego. Tak więc Rodzina, w której dzieci sumiennie się uczą i nie sprawiają kłopotów wychowawczych, praktycznie nie ponosiłaby żadnych dodatkowych kosztów.